Klangfarbe - Privátní muzikoterapeutická praxe – Zofingen, Švýcarsko

PhDr. Jana Weber, Ph.D., MT-BC, SFMT

Jako muzikoterapeutka je profesionálně certifikovaná v České Republice (CZMTA), USA (MT –BC, Music Therapist Board Certified) a Švýcarsku (SFMT Schweizerische Fachband für Musiktherapie), kde je také zapsána v medicínském registru pro soukromé terapeutické praxe (EMR - Erfahrungsmedizinische Register für Musiktherapie Nr. 127, Schweiz)